Mycket kan göras, bara man vill. http://arenan.yle.fi/tv/2173015

Alfa Omega Raseborgs höstmöte hålls på Blomsterhemmet i Ekenäs söndagen 16.11.2014 kl 15. Det rör nu på sig beträffande planerna på ett nytt seniorbygge i Raseborg.  Vi har anlitat två arkitekter för projektet. De undersöker nu tillsammans med staden myndigheter bl a tomtsituationen och behovet av tjänster för seniorer i staden. Vill du veta mer […]

Malou, Anita, Kerstin och Lasse gjorde på onsdagen den 12 oktober tillsammans med tre representanter från Gardberg Center i Karis en exkursion till tre åldringshem i regionen. Omsorgschef Kirsi Ala-Jaakkola tog oss till Hagahemmet i Ekenäs, Tenala åldringshem och Mariabacken i Pojo och vi fick en levande bild av vardagen på hemmen, deras glädjeämnen och […]

Rollatorrallyt kördes igen! Denna gång med seniorerna från Villa Pentby, klass 8 i Karis sv högstadium och Solgårdens småttingar, som bjöd på bullar de själva bakat.   http://arenan.yle.fi/tv/2385945/#/play

Miljöns betydelse för äldre människors välbefinnande är föremål för intensiv forskning i dag. Man förstår allt tydligare hur intimt närmiljön genom formernas, färgernas, ljudens, dofternas och föremålens kvaliteter hör ihop med den gamlas livskänsla. Det finns t o m en forskningsgren som kallas vårdgeografi! Se här:  http://www.vardalinstitutet.se/sv/node/4073

Tisdagen den 29 april bänkade vi oss i Magnus’ buss som förde oss till tre institutioner i  huvudstadsregionen, som på olika sätt velat föra in annorlunda idéer i äldrevården. Först besökte vi Folkhälsans seniorhus i Vanda. Camilla Simonen visade oss runt, och när vi kom till demensavdelningen hördes lekande barns glada rop genom den öppna […]

Alfa Omega Raseborgs vårmöte lockade ett tjugotal mänskor till Blomsterhemmet. Vi samlade värdefulla erfarenheter från vinterns arbetsgrupper för det fortsatta arbetet med det blivande äldreboendet. Vi har också låtit göra skisser över olika alternativ till hur äldreboendets byggnader kunde se ut och vilka funktioner de borde ha. Vidare undersöker vi vilka olika finansieringsmöjligheter det finns. […]

STUDIEBESÖK TILL ANNORLUNDA ÄLDREBOENDEN i HELSINGFORS TISDAG 29 APRIL 2014 KL. 8- 16.30 Vi söker ständigt nya idéer och uppslag för vårt blivande äldreboende i Raseborg och vill lära oss av sådana som redan kommit på annorlunda lösningar. Tisdagen den 29 april gör vi en bussresa till Helsingfors för att besöka tre initiativ: FOLKHÄLSANHUSET i Vanda, […]

Medlemmar i Alfa Omega Raseborg r.f. kallas till stadgeenligt VÅRMÖTE Söndagen den 13 april 2014 kl 15.00 på Blomsterhemmet Raseborgsv.10 , Ekenäs   Alla kan delta i detta vårmöte. Vi har redan konkreta planer att visa fram, hur vårt planerade åldringscentrum kunde se ut. Under våren har fem arbetsgrupper fördjupat olika delområden, de presenterar sina […]

Katter, hundar, kanariefåglar och hästar på besök!