Historik

P1000542

Idén att starta föreningen Alfa Omega levde i många år och gav upphov till inspirationsmöten där människor kom fram med sina drömmar och visioner, människor med olika yrken; lärare, terapeuter, vårdare, sjuksköterskor, läkare, konstnärer m.fl. Det gemensamma för alla var att de hade samma visioner om att arbeta för barn och ungdomar och för ett alternativt äldreboende som ger möjligheter till kulturella och konstnärliga aktiviteter.

Vi har samarbetat intimt med stadens myndigheter, MBI och Produforum, som hjälpt oss på många sätt.

Vi började med studiegrupper om s.k. läkepedagogik (specialpedagogik för barn och ungdomar i behov av särskild vård) och den åldrande människan och hennes behov av sociala och kulturella kontakter. I samarbete med Medborgarinstitutet i Ekenäs ordnade vi 2008-2009:


FÖREDRAG

Följande föreläsningar har hållits:

 • Ledande barnmorskan Agneta Westerlund vid Ekenäs BB:
  Hur det är att vänta och föda barn idag
 • Eurytmiterapeuten Raili Hake från Åland: ”Vård i livets slutskede”
 • Terapeuten Leena Westergren höll en biografikurs för äldre vuxna och seniorer under rubriken: ”Hur var det egentligen?”
 • Ett besök från Schweiz; Päivi Lappalainen berättade om äldrevårdsverksamhet i Dornach, Basel.
 • På våren 2009 höll IT-chefen Sebastian Nordström och journalisten Tove Virta ett föredrag om de nutida barnens internetanvändning ”Spelande barn – hot eller möjlighet”.
 • På hösten 2009 höll eurytmisten Regula Nilo från Sverige en kurs i hur man förbättrar samarbetet på arbetsplatsen. Deltagarna fick prova på att göra samma sociala övningar som Nilo utför på olika företag i Sverige.TEATER, KONSERTER

Under vintern 2011-12 inövade Malou Ilmoni och Helena Ahtiainen Ronja Rövardotter med ungdomar från Kårkulla samkommuns boende i Ekenäs. Premiären hölls i den fullsatta Snåresalen 11.5.2012 och en föreställning för skolelever spelades 15.5.

Gitarristen Janne Schaffer och organisten Marcus Wargh höll en konsert i en välfylld Ekenäs kyrka 19 juli 2013 till förmån för Alfa Omega Raseborg. Vi tackar!

STUDIERESOR

I januari 2010 besökte föreningsmedlemmar Palvelukoti Sofia i Helsingfors för att inleda ett samarbete med dem. Servicehemmet Sofia är inspirerat av antroposofiskt- ekologiskt tänkande. Genom konstnärliga aktiviteter, livgivande behandlingar och terapier stimuleras de äldre till umgänge, social gemenskap och medbestämmande. 

Vi besökte samma dag seniorkollektivet Loppukiri som inspirerad av det svenska kollektivhuset Färdknäppen i Stockholm erbjuder ett alternativt seniorboende för aktiva seniorer. De vill i en organiserad gemenskap utföra vardagssysslor som matlagning, städning, reparationer och även festarrangemang.

24 personer från Raseborg och Helsingfors deltog i en exkursion till tre alternativa boenden i huvudstadsregionen 29 april 2014:

 • Folkhälsans seniorboende i Vanda, där ett dagis är inhyst i samma enhet.
 • det antroposofiskt inspirerade servicehemmet Sofiakoti i Helsingfors med tyngdpunkten på olika terapier och boarnas egenaktivitet
 • seniorkollektivet Loppukiri med 53 lägenheter för aktiva äldre, som vill leva i gemenskap och hjälpa varandra.

Styrelsen gjorde en studieresa till seniorboendet Vigs ängar i Ystad i januari 2015. Vi blev väl emottagna av personalen och fick en inblick i vardagen i hemmet. Vigs ängar och särskilt dess grundare, arkitekten Lillemor Husberg,  har i mycket varit inspirationskälla för våra egna initiativ i Raseborg.  

SEMINARIER

2013 – LJUSFYLLT ÅLDRANDE
torsdagen 26.9. hölls med över 130 deltagare! Glädjande många yrkesgrupper var representerade. Med tanke på framtiden är det fint att flera studerande till olika yrken fanns bland deltagarna.

Förutom vårdpersonal var arkitekter, trädgårdsmästare, jordbrukare, kockar, konstnärer, politiker, musiker mm inbjudna till seminariet.

Huvudföreläsare var arkitekt Lillemor Husberg, som är en av eldsjälarna bakom det alternativa seniorboendet “Vigs ängar” i Ystad www.vigsangar.se.

Seminariet kan bli startskottet för ett ålderdomshem  i Raseborg där det kulturella, konstnärliga och terapeutiska har en framträdande plats och där de boende har medbestämmanderätt och får leva i nära anknytning till barn, ungdomar och andra åldersgrupper. Viktigt är att omgivningen är vacker och stimulerande, med trädgård, ekologiska odlingar och gärna husdjur.

 Anföranden:

 • Vigs Ängar – en plats där jag vill bo som gammal – Lillemor Husberg
 • Hur skapa en meningsfylld vardag för äldre på institution ? – Katarina Lindroos
 • Att vara eller närvara – det är frågan! – Raili Hake 
 • Trädgårdsmästarens dröm – Berndt Söderlund
 • Näring för alla sinnen – Margaretha Söderlund

Arbetsgrupper: 

 • Beröring som vårdmetod. Praktiska övningar för vårdare. Beröring kan verka upplyftande, värmande, lugnande och skyddande – Pirkko Tolmunen
 • Den yttre och den inre trädgården. Om vikten att leva i en inspirerande miljö med närproducerad mat – Berndt Söderlund, Margaretha Söderlund
 • Inre och yttre rörelse. Att sjunga och röra sig tillsammans ger glädje och vitalitet både för hjärtat och kroppen – Helena Ahtiainen, Helena Hollmerus
 • Ljus, färg och form befrämjar hälsan i åldringshem – Lillemor Husberg, Erik van Mansvelt,  Dominikus Björkstam
 • Livets röda tråd. Vår innersta kärna är alltid frisk. Vi betraktar människans levnadslopp, dess rytmer och lagbundenheter – Maarit Wihuri Redmond , Hannele Grantzau
 • Musiken och berättelser talar till det inre hos människan. De stärker livskvaliteten från livets början till dess slut och verkar som brobyggare från människa till människa –  Pia Teckenberg-Jansson, Malou Ilmoni

Föreläsare:

Lillemor Husberg                  Arkitekt för Vigs Ängar.
Raili Hake                                        Eurytmiterapeut, grundare av föreningen Vård i livets slutskede på Åland. Arbetar med svårt sjuka patienter och deras anhöriga.
Katarina Lindroos                        Hälsovårdare och hälsovårdsmagister. Har arbetat 20 år inom åldringsvård som ansvarig sjukskötare, äldreomsorgschef och förman.
Berndt Söderlund                  Trädgårdsmästare.
Margaretha Söderlund               Närings-och örtterapeut.

IMG_0261

2011 –  KULTUR GER KRAFT                

20.11.2011 ordnade föreningen seminariet ”Kultur ger kraft” i Snåresalen i Ekenäs. C  80 personer deltog, till största delen sådana som arbetar på åldringshem i Raseborg och angränsande kommuner, men också ”vanliga” intresserade. I programmet presenterade Eleanor Bodel den prisbelönta Umeåmodellen, där staden lyckats aktivera många aktörer att bidra till åldringsvården, såsom föreningar, skolor, yrkesskolor, museer, radio, TV, daghem, konstnärer, orkestrar mm. 

Dessutom ingick många arbetsgrupper med praktisk-terapeutisk inriktning i programmet:
 

 1. Res i tid och rum genom dramatiska övningar med amatörskådespelaren och guiden Anne Ingman
 2. Måla med båda hjärnhalvorna med bildterapeuten Margareta Thun
 3. Glädje för kroppen och knoppen genom motion och dans med  hälsomotionsledaren och inspiratören Kenna Holmström
 4. Vitala rörelser för hjärtat och blodcirkulationen med eurytmiterapeuten Helena Ahtiainen
 5. Alla har en berättelse, känner du din? med modersmålsläraren och storytellern Märta Uggla.

Långdansen genom Snåresalen leddes av Wim van der Kooij.

2012 – SE, HÖRA OCH KÄNNA                   

Seminariet ”Se, höra och känna – att bygga broar mellan generationer” hölls fredagen 9.11.2012 i Ekenäs med över 80 deltagande.  I vår förenings namn står Alfa för livets början och Omega för livets slut. I år ville vi också belysa barndomen och inbjöd därför också alla som intresserar sig för våra barns framtid. Vi hoppades kunna bygga en bro mellan generationerna och se på människans liv som en levande helhet. Väldigt inspirerande var de två inledarna. Börjar livet vid första hjärtslaget? var rubriken på barnmorskan Agneta Westerlunds anförande, och geriater Gustav Molander följde upp med Slutar livet vid sista hjärtslaget?

I arbetsgrupperna möttes daghems- och åldringsvårdspersonal:

 • Gammal visdom i sagor, legender och berättelser (Malou Ilmoni, pedagog och storyteller): Livsöden väcker den läkande förmågan, både hos barn och åldringar
 • Det kulturella i vården (Erik van Mansvelt, läkare, spec. på utvidgad medicin och Pirkko Tolmunen, spec.sjukskötare och hälsovårdsmagister): Att genom det konstnärliga förnya sig och stiga ut ur det förgångna.
 • Människans levnadslopp (Hannele Grantzau, biografi/ samtalsterapeut) Genom att blicka tillbaka på sitt levnadslopp kan man förstå och försonas med sig själv och med sina medmänniskor.
 • Målning vått- i- vått (Maarit Wihuri- Redmond, konstterapeut): Regnbågens färger ger näring och vårdar det inre rummet inom oss.
 • Vitala rörelser för hjärtat (Helena Ahtiainen, läkeeurytmist). Vi utför lätta, harmoniska rörelser som stärker blodcirkulationen.
 • Äventyr och sagor på sjukhus (Annika Martikainen, lärare och berättare). En läkande källa för allvarligt sjuka barn. Praktiska och enkla övningar.
 • Livsglädje (Noomi Elfving, musikpedagog) Musik genom hela livet

Den intensiva dagen avslutades med en paneldebatt och Wim van der Kooij ledde den avslutande gemensamma grekiska dansen.

ÖVRIGT

Ett stort inspirationsmöte ”Levande Ekenäs – också i framtiden” hölls den 1.4.2012 i Sigurd Snåresalen. Resultatet av detta inspirationsmöte har lämnats till stadsstyrelsen, eftersom det gäller förslag till förbättringar av trivseln i staden.Samarbete med äldreboenden har fortsatt:

 • Läkande berättelser (Hagahemmet, Ekåsens demensavdelningar och Hemmet).
 • Vitala rörelser för hjärtat i samarbete med MBI på Blomsterhemmet.
 • Vänhundsbesök på Villa Stella och Ekåsens demensavdelningar. På Hagahemmets utedag deltog Alfa Omega med sång och vänhund.


 • Rollatorrally har gått av stapeln fyra gånger. Skolelever för seniorer från åldringshemmen i Raseborg ut i naturen, där de får möta lekisbarn som bjuder på sång, lekar och nybakade bullar. I Ekenäs har Mikaelskolans och Hakarinteen koulus elever hjälpt åldringar från Blomsterhemmet och Hagahemmet till Hagen, där barn från Rosengården mött dem. 2013 stod Pojo i tur: Mariahemmets seniorer och Kirkonkylän koulus klass 6 mötte Karisdaghemmet Solgårdens barn i skogen. Barnen sjöng och lekte och skoleleverna läste dikter de själva skrivit. 2014 besökte Solgårdens barn Villa Pentby i Karis, där seniorerna assisterade av klass 7 från Karis svenska högstadium njöt av barnens sång i den varma höstsolen. http://arenan.yle.fi/tv/2385945/#/play
rollator pojo

Solgårdens barn sjunger för seniorerna på Mariahemmet och klass 6 i Kirkonkylän koulu i maj 2013

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: