Lasse Karlsson i radio 3.12.2018 https://arenan.yle.fi/1-50024408

Alfa Omega Raseborg mottog 17.4.2018 ett meddelande att Nylands kulturfond utsett AORs planer att skapa ett nytt seniorboende i Raseborg till årets spetsprojekt och beviljat föreningen ett stipendium på 40 000 €. Kulturfonden mottog sammanlagt 1906 ansökningar. 141 av dem premierades, och Alfa Omega-initiativet utsågs till spetsprojekt. Premieringen skedde 16.5. på Korjaamo i Helsingfors, där […]

    OKTOBER-NOVEMBER   onsdag 25.10   Ekenäs bibliotek kl 17 – 20 Göran Kurten: KROPP, SJÄL OCH ANDE 30€ (studerande o pensionärer 20€) Klass 9 serverar kaffe/te à 6€.   Reservera redan nu veckoslutet fr 10.11 – sö 12.11. (fr 17-70,  lö 9.30-17,  sö9.30-15) Då kommer ANS-sjuksköterska Anne-Ingeborg Haugholt från kliniken i Järna på besök. […]

Vi ville se hurudant intresse det finns i regionen för vårt seniorhemsprojekt och höll därför ett första infomöte för en större publik den 30 november. Ett 40-tal intresserade mötte upp på Karelia i Ekenäs för att höra hur planerna framskrider. Mikaelskolans barn uppträdde och i små sketcher visade vi vilka aktiviteter som skall ingå i […]

Här är de kommande tre blocken (sprid informationen!): Fredag 15.9    kl 17 – 20 Lördag 16.9   kl 9.30 – 17 i Mikaelskolan VÄXTER OCH MEDICINER Antroposofiska och homeopatiska mediciner utvinns ur växter och metaller. Hur tillverkas och hur verkar de? Hur kan de integreras med skolmedicinen? Eeva-Liisa Pesonen, farmaceut       Onsdag 20.9 […]

Calendula-kursen startade i går! Kursledaren Pirkko Tolmunen, som är sjuksköterska till utbildningen, har arbetat inom sjukvården både i Finland och utomlands. Hon ingår i ett internationellt nätverk av läkare och vårdare som arbetar för en utvidgad syn på sjukdom och hälsa utgående från en antroposofisk syn på människan. För närvarande har hon ett doktorandprogram på […]

Dags att anmäla sig till kursen för en annorlunda vård av äldre! Nyt on aika ilmoittautua Calendula-hoitokurssille! INFO: Vera Nyqvist 0407017619  

Vår samarbetspartner Natural Building Company presenterar de långt framskridna planerna på vårt senior- och kulturcenter i Västerby, Ekenäs. Är du intresserad av ett levande boende över generationsgränserna – för dig själv eller för andra likasinnade? Kom till biblioteket på måndag så får du veta mer!