Månadsarkiv: maj 2018

Kulturpengar!

Alfa Omega Raseborg mottog 17.4.2018 ett meddelande att Nylands kulturfond utsett AORs planer att skapa ett nytt seniorboende i Raseborg till årets spetsprojekt och beviljat föreningen ett stipendium på 40 000 €. Kulturfonden mottog sammanlagt 1906 ansökningar. 141 av dem premierades, och Alfa Omega-initiativet utsågs till spetsprojekt. Premieringen skedde 16.5. på Korjaamo i Helsingfors, där […]