Kategori vård och välbefinnande

maj 2021

Empatisk arkitektur med Maarit Holttinen Fredagen den 7 maj 2021 diskuterade vi ”empatisk arkitektur” med arkitekt Maarit Holttinen som inspirerande föredraghållare!  En ny syn på arkitekturens betydelse för äldre människors välbefinnande håller på att växa fram. När våra vårdhem allt mer fylls med mer eller mindre minnessvaga äldre måste vi planera och bygga annorlunda. Byggnadernas […]

Påsk 2020

Alfa Omega påsk 2020

Verksamhetsplan 2020

AOR VERKSAMHETSPLAN 2020 PLANERING AV AO-RIKULLEN, Markundersökningen visade att marken måste stabiliseras innan det går att bygga på den tilltänkta åkern, främst den nedre delen med lös lera. Detta har förorsakat att vi försöker hitta nya lösningar med Natural Design Company. Ett tvåvåningsalternativ har också övervägts. Collaboratorio har gett ett offert för att planera tvåvåningsalternativet. […]

Byggprojektet i Radio Vega

Lasse Karlsson i radio 3.12.2018 https://arenan.yle.fi/1-50024408

Höstmöte på Karelia!

Vi ville se hurudant intresse det finns i regionen för vårt seniorhemsprojekt och höll därför ett första infomöte för en större publik den 30 november. Ett 40-tal intresserade mötte upp på Karelia i Ekenäs för att höra hur planerna framskrider. Mikaelskolans barn uppträdde och i små sketcher visade vi vilka aktiviteter som skall ingå i […]

Kulturpengar!

Alfa Omega Raseborg mottog 17.4.2018 ett meddelande att Nylands kulturfond utsett AORs planer att skapa ett nytt seniorboende i Raseborg till årets spetsprojekt och beviljat föreningen ett stipendium på 40 000 €. Kulturfonden mottog sammanlagt 1906 ansökningar. 141 av dem premierades, och Alfa Omega-initiativet utsågs till spetsprojekt. Premieringen skedde 16.5. på Korjaamo i Helsingfors, där […]

Calendula-kalender-kalenteri

    OKTOBER-NOVEMBER   onsdag 25.10   Ekenäs bibliotek kl 17 – 20 Göran Kurten: KROPP, SJÄL OCH ANDE 30€ (studerande o pensionärer 20€) Klass 9 serverar kaffe/te à 6€.   Reservera redan nu veckoslutet fr 10.11 – sö 12.11. (fr 17-70,  lö 9.30-17,  sö9.30-15) Då kommer ANS-sjuksköterska Anne-Ingeborg Haugholt från kliniken i Järna på besök. […]

Första Calendula-veckoslutet!

Här är de kommande tre blocken (sprid informationen!): Fredag 15.9    kl 17 – 20 Lördag 16.9   kl 9.30 – 17 i Mikaelskolan VÄXTER OCH MEDICINER Antroposofiska och homeopatiska mediciner utvinns ur växter och metaller. Hur tillverkas och hur verkar de? Hur kan de integreras med skolmedicinen? Eeva-Liisa Pesonen, farmaceut       Onsdag 20.9 […]

Calendula startade!

Calendula-kursen startade i går! Kursledaren Pirkko Tolmunen, som är sjuksköterska till utbildningen, har arbetat inom sjukvården både i Finland och utomlands. Hon ingår i ett internationellt nätverk av läkare och vårdare som arbetar för en utvidgad syn på sjukdom och hälsa utgående från en antroposofisk syn på människan. För närvarande har hon ett doktorandprogram på […]

Calendula-kursen börjar 16.8.2017

Dags att anmäla sig till kursen för en annorlunda vård av äldre! Nyt on aika ilmoittautua Calendula-hoitokurssille! INFO: Vera Nyqvist 0407017619