Månadsarkiv: januari 2014

Vårens arbetsgrupper på Radio Vega!

Malou Ilmoni påminner om vårens arbetsgrupper i Radio Vega Västnyland.

Åldringsvård i kris

Yles program A-talk visar på stora skillnader i skötseln av våra äldre. Hur kan det komma sig, och vad kan vi göra?

Tankar om döden

Pastor Tuija Storbackas tankar om döden i  Yles program Himlaliv

Yle Spotlight om upphandling

Se hur upphandlingen av äldrevårdstjänster i våra kommuner går till!

Radio Vega: nya tankar om seniorers liv

Någonting att tänka på med Pia och Peter på Radio Vega Arenan söndagen den 19.1. Lyssna här !

Vill du vara med och skapa ett alternativt äldreboende i Raseborg?

Seminariet ”Ljusfyllt åldrande” i september blev en framgång. Nu vill vi jobba vidare i arbetsgrupper för att så småningom förverkliga vårt mål: ett alternativt seniorhem i Raseborg! Utgående från seminariedeltagarnas önskemål har vi bildat fyra grupper för att i en fri och öppen atmosfär diskutera  nya idéer och initiativ som är viktiga inom vården. Grupperna […]