Månadsarkiv: augusti 2020

Påsk 2020

Alfa Omega påsk 2020

Verksamhetsplan 2020

AOR VERKSAMHETSPLAN 2020 PLANERING AV AO-RIKULLEN, Markundersökningen visade att marken måste stabiliseras innan det går att bygga på den tilltänkta åkern, främst den nedre delen med lös lera. Detta har förorsakat att vi försöker hitta nya lösningar med Natural Design Company. Ett tvåvåningsalternativ har också övervägts. Collaboratorio har gett ett offert för att planera tvåvåningsalternativet. […]