Månadsarkiv: april 2014

aktuell forskning

Miljöns betydelse för äldre människors välbefinnande är föremål för intensiv forskning i dag. Man förstår allt tydligare hur intimt närmiljön genom formernas, färgernas, ljudens, dofternas och föremålens kvaliteter hör ihop med den gamlas livskänsla. Det finns t o m en forskningsgren som kallas vårdgeografi! Se här:  http://www.vardalinstitutet.se/sv/node/4073

En lyckad exkursion

Tisdagen den 29 april bänkade vi oss i Magnus’ buss som förde oss till tre institutioner i  huvudstadsregionen, som på olika sätt velat föra in annorlunda idéer i äldrevården. Först besökte vi Folkhälsans seniorhus i Vanda. Camilla Simonen visade oss runt, och när vi kom till demensavdelningen hördes lekande barns glada rop genom den öppna […]

Vårmötet gav nya ideer

Alfa Omega Raseborgs vårmöte lockade ett tjugotal mänskor till Blomsterhemmet. Vi samlade värdefulla erfarenheter från vinterns arbetsgrupper för det fortsatta arbetet med det blivande äldreboendet. Vi har också låtit göra skisser över olika alternativ till hur äldreboendets byggnader kunde se ut och vilka funktioner de borde ha. Vidare undersöker vi vilka olika finansieringsmöjligheter det finns. […]

Studieresa till tre annorlunda äldreboenden 29 april!

STUDIEBESÖK TILL ANNORLUNDA ÄLDREBOENDEN i HELSINGFORS TISDAG 29 APRIL 2014 KL. 8- 16.30 Vi söker ständigt nya idéer och uppslag för vårt blivande äldreboende i Raseborg och vill lära oss av sådana som redan kommit på annorlunda lösningar. Tisdagen den 29 april gör vi en bussresa till Helsingfors för att besöka tre initiativ: FOLKHÄLSANHUSET i Vanda, […]