STUDIEBESÖK TILL ANNORLUNDA ÄLDREBOENDEN i HELSINGFORS TISDAG 29 APRIL 2014 KL. 8- 16.30 Vi söker ständigt nya idéer och uppslag för vårt blivande äldreboende i Raseborg och vill lära oss av sådana som redan kommit på annorlunda lösningar. Tisdagen den 29 april gör vi en bussresa till Helsingfors för att besöka tre initiativ: FOLKHÄLSANHUSET i Vanda, […]

Medlemmar i Alfa Omega Raseborg r.f. kallas till stadgeenligt VÅRMÖTE Söndagen den 13 april 2014 kl 15.00 på Blomsterhemmet Raseborgsv.10 , Ekenäs   Alla kan delta i detta vårmöte. Vi har redan konkreta planer att visa fram, hur vårt planerade åldringscentrum kunde se ut. Under våren har fem arbetsgrupper fördjupat olika delområden, de presenterar sina […]

Katter, hundar, kanariefåglar och hästar på besök!

Se här hur de äldre tas med när beslut skall göras på seniorhemmet i Aberdeen, Skottland!

Malou Ilmoni påminner om vårens arbetsgrupper i Radio Vega Västnyland.

Yles program A-talk visar på stora skillnader i skötseln av våra äldre. Hur kan det komma sig, och vad kan vi göra?

Pastor Tuija Storbackas tankar om döden i  Yles program Himlaliv

Se hur upphandlingen av äldrevårdstjänster i våra kommuner går till!

Någonting att tänka på med Pia och Peter på Radio Vega Arenan söndagen den 19.1. Lyssna här !

Seminariet ”Ljusfyllt åldrande” i september blev en framgång. Nu vill vi jobba vidare i arbetsgrupper för att så småningom förverkliga vårt mål: ett alternativt seniorhem i Raseborg! Utgående från seminariedeltagarnas önskemål har vi bildat fyra grupper för att i en fri och öppen atmosfär diskutera  nya idéer och initiativ som är viktiga inom vården. Grupperna […]